Regulamin

1. Do Hotelu przyjmujemy zwierzęta:

a) posiadające aktualne szczepienia, odrobaczone, zabezpieczone przeciwko kleszczom

b) nieagresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt

2.Hotel zobowiązuje się zapewnić powierzonemu zwierzęciu całodobową opiekę ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

3.Rezerwacji dokonuje się poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.mrrauhotel.pl , telefonicznie lub mailowo.

4. Rezerwację uważa się za wiążącą po jej mailowym potwierdzeniu przez Hotel.

5. Doba hotelowa w Hotelu rozpoczyna się od godziny pozostawienia zwierzęcia pod opiekę i trwa 24 godziny.

6. Opłata za pobyt i zamówione usługi pobierana jest z góry gotówką lub kartą w dniu przyjęcia kota do Hotelu lub przelewem na konto bankowe.

7. W wypadku wydłużenia terminu pobytu, po uprzednim uzgodnieniu z Hotelem, pobrana zostanie opłata zgodnie z cennikiem w dniu odbioru zwierzęcia.

8. Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem wniesionych opłat.

9. W trosce o dobre samopoczucie zwierząt nie zalecamy zmian w zakresie stosowanej karmy, sugerujemy więc dostarczenie własnej karmy.

10. W razie potrzeby Mrrau Hotel zapewnia opiekę weterynaryjną, koszty ewentualnego leczenia pokrywa właściciel.

11. Właściciel wyraża zgodę na wykorzystanie przez Mrrau Hotel wizerunku jego zwierzęcia w celach marketingowych, w przeciwnym wypadku należy poinformować o tym Hotel.

Pozostałe

WhiteHall © {2020}. All rights reserved.